Carrièrepad
2019 – heden Hiboma B.V.
Zelfstandig professional op het gebied van operationele en financiële bedrijfsvoering
Interimopdrachten, adviesdiensten en hands-on ondersteuning bij
Internationale corporates in de maakindustrie en de energiesector
Onderwijsinstellingen (HO, VO, PO)

2013 – 2018   KPMG Accountants N.V.
Senior manager Nationale Adviespraktijk
Managen, begeleiden en uitvoeren van middelgrote en kleinere adviesopdrachten, projecten en reorganisaties op het gebied van:
– Inrichten en optimaliseren van bedrijfsprocessen
– Inrichten en verbeteren AO/IB
– Inrichten en ontwikkelen audit, finance & control functies
– Optimaliseren van financieel management, managementinformatie en P&C-cyclus
– Risicobeheersing
Interim management en interim controlling
Breed klantenpakket in profit en non-profit

CARRIEREPAD

2008 – 2013   KPMG Advisory N.V.
Manager / senior manager Management Consulting
Managen, begeleiden en uitvoeren van grote en middelgrote adviesopdrachten, projecten en reorganisaties bij op het gebied van:
– Inrichten en optimaliseren van bedrijfsprocessen
– Inrichten en verbeteren AO/IB
– Inrichten en ontwikkelen audit, finance & control functies
– Optimaliseren van financieel management, managementinformatie en P&C-cyclus
– Risicobeheersing
Interim management en interim controlling
Focus op de onderwijssector

2006 – 2008   KPMG Accountants N.V.
Manager auditpraktijk  
– Controleren en samenstellen van jaarrekeningen
– Managen, begeleiden en uitvoeren van adviesopdrachten op het gebied van fusies en overnames en AO/IB
– Ontwikkelen en verzorgen van trainen intern en extern
Breed klantenpakket in profit en non-profit

1997 – 2006   GEHA bouw & techniek
Directeur-eigenaar
 – Eindverantwoordelijk voor verkoop, inkoop en logistiek, marketing, personeelszaken, automatisering en financiën.
–  Praktijkervaring met overnames, fusies, reorganisaties, cost management, het optimaliseren van processen, invoeren van een kwaliteitssysteem en financieringsvraagstukken

1990 – 1997     KPMG Accountants N.V.
Hoofdassistent / Controleleider / Manager auditpraktijk
– Controleren en samenstellen van jaarrekeningen
– Uitvoeren van adviesopdrachten op het gebied van fusies en overnames, 
   investeringsbeslissingen en AO/IB
– Benchmarkonderzoeken
– Belastingaangiftes en fiscale adviezen
– Interne en externe trainingen schrijven en doceren
Breed klantenpakket in profit en non-profit